Фирма Би Сис ООД, София е регистрирана през 2000 г. като частно дружество с основен предмет на дейност:

•  строително проектиране и инженеринг;

•  проектиране, производство и инженерингово изпълнение на строителни обекти в частта алуминиеви и пластмасови конструкции, окачени фасади, вентилирани облицовки, слънцезащитни системи; системи за автоматизация;
•  изпълнение на фотоволтаични централи;

•  интегриране на фотоволтаични генератори в сградни конструкции;

•  интегрирани решения за управление микроклимата в сгадите;

•  монтиране на соларни колектори в инсталации за отопление и топла вода;

Фирмата има изградена производствена база, оборудвана с високопроизводителни цифрови машини от Elumatec – Германия. Фирмата има изградена политика за развиване на производствените си възможности и увеличаване на производствената гама въплатена в Планове, включени в Системата за Управление на Качеството. БИ СИС ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 от "Лойдс Регистър ЕМЕА" клон от март 2009 г.

Мотивиращата атмосфера за работа и високата квалификация на персонала създават професионалните възможности на фирмата и са залог за качествено и своевременно изпълнение на поетите проекти, което се потвърждава в множеството обекти, изпълнени през периода от 2000-та година до днес.

Фирмената политика е насочена към нуждите на клиента от индивидуално решение и енергийна ефективност на сградата. Разглеждайки фасадната конструкция, като интелигентна черупка, свързваща сградата с околното пространство, ние проучваме възможностите за вграждане в нея на системи и инсталации, които традиционно се третират като самостоятелни. Контролираното вентилиране и осветеност, автоматизацията, енергоснабдяването и енергодобива са само част от тях. Така осигуряваме външен вид на сградата в стилът избран от клиента и едновременно с това – удобството на съвременните технически решения.

Важен резултат от нашата работа е възможността на клиентите да печелят от своя принос в опазването на околната среда.
   

Последни проекти

Copyright © 2009 Bsys
web design by Amitystudio.com